Prawo cywilnePrawo karnePrawo rodzinneWspólnoty mieszkanioweMobbing

Wspólnoty mieszkaniowe

Często zdarza się, że wymarzone mieszkanie to początek licznych problemów związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie mieszkaniowej. Wszystkim osobom, które zmagają się ze sprawami z tym związanymi oferuję pomoc w sporządzaniu oficjalnej korespondencji z organami wspólnoty, zarządcami i innymi podmiotami, fachowe doradztwo prawne z zakresu ustawy o własności lokali i innych aktów prawnych, wreszcie reprezentację przed sądem w sprawach związanych z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. 

 

 

Zaskarżanie lub uchylanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej 

Należy pamiętać, że członkostwo we wspólnocie mieszkaniowej jest automatyczne. Członkami wspólnoty stajemy się w momencie wykupu na własność lokalu i kończy się dopiero w chwili jego sprzedaży. Tym samym nie możemy zrezygnować z członkostwa w danej wspólnocie. 


Mamy jednak szereg możliwości, przewidzianych przez ustawodawcę, co do dochodzenia swoich praw, w tym do zaskarżania postanowień czy uchylania ustaw wspólnoty. 


Zaskarżenia należy złożyć nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały do właściwego sądu. Przesłanką do złożenia wniosku jest niezgodność z przepisami prawa lub umowy właścicieli lokali, naruszeniem zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością, przekroczenia kompetencji przez zarząd wspólnoty lub naruszenie interesów określonego właściciela lokalu.

 

wspólnota mieszkaniowa

Z każdej trudnej sytuacji możemy wspólnie znaleźć korzystne i bezpieczne dla Ciebie rozwiązanie.

Wsparcie dobrego adwokata to często najlepsze co możesz dla siebie zrobić.

Wsparcie_dobrego_adwokata_to_często_najlepsze_co_możesz_dla_siebie_zrobić
prawo cywilne prawo karne prawo rodzinne prawo mieszkaniowe mobbing sprawy rozwodowe porady prawne tranzycja płci prawo spadkowe
Siedziba:

ul. Świerkowa 30/2

81-526 Gdynia

Kontakt:

+48 733 272 252

adwokatkochanowski@gmail.com

Dane:

NIP 5842306185

Nr konta 94 1160 2202 0000 0001 0592 9708