Tranzycja płci

W przypadku każdego człowieka zaraz po jego narodzinach następuje ustalenie płci medycznej i metrykalnej (prawnej). Jednak na dalszym etapie życia płeć biologiczna może ulec zmianie. Jak w świetle prawa przebiega wówczas proces tranzycji? Czy istnieją uregulowania w tym zakresie?

Tranzycja płci

Zmiana płci i kwestie prawne z tym związane to bardzo trudna tematyka, w której wsparcia oferuje moja kancelaria w Gdyni. Mimo iż polskie prawodawstwo nie reguluje wprost tej kwestii, to jednak na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, sądy takie sprawy rozpatrują. Ustalenie i uzgodnienie płci metrykalnej w dokumentacji może nastąpić w wyniku wystąpienia przez daną osobę z odpowiednim powództwem. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, jak i w doktrynie utrwalił się pogląd, że „płeć człowieka (integralność seksualna) jest elementem jego prawa stanu, które to prawo należy do kategorii praw osobistych człowieka, chronionych przez przepisy KC”.

 

tranzycja płci

 

Ustalenie płci metrykalnej

W świetle przepisów tranzycja obejmuje ustalenie płci metrykalnej oraz jej uzgodnienie i danych osobowych we wszystkich rejestrach i dokumentach. Prawne aspekty, jakie się z wiążą z jej zmianą, można omówić w mojej kancelarii w Gdyni.

 

ustalenie płci metrykalnej

 

Wstecz
prawo cywilne prawo karne prawo rodzinne prawo mieszkaniowe mobbing sprawy rozwodowe porady prawne tranzycja płci prawo spadkowe
Siedziba:

ul. Świerkowa 30/2

81-526 Gdynia

Kontakt:

+48 733 272 252

adwokatkochanowski@gmail.com

Dane:

NIP 5842306185

Nr konta 94 1160 2202 0000 0001 0592 9708