Tranzycja płci

Tranzycja i ustalenie metrykalne płci

 

W przypadku każdego człowieka zaraz po jego narodzinach następuje ustalenie płci medycznej i metrykalnej (prawnej). Jednak na dalszym etapie życia płeć biologiczna może ulec zmianie. Jak w świetle prawa przebiega wówczas proces tranzycji? Czy istnieją uregulowania w tym zakresie?

 

Zmiana płci i kwestie prawne z tym związane to bardzo trudna tematyka, w której wsparcia oferuje moja kancelaria w Gdyni. Mimo iż polskie prawodawstwo nie reguluje wprost tej kwestii, to jednak na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, sądy takie sprawy rozpatrują. Ustalenie i uzgodnienie płci metrykalnej w dokumentacji może nastąpić w wyniku wystąpienia przez daną osobę z odpowiednim powództwem. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, jak i w doktrynie utrwalił się pogląd, że „płeć człowieka (integralność seksualna) jest elementem jego prawa stanu, które to prawo należy do kategorii praw osobistych człowieka, chronionych przez przepisy KC”.

 

tranzycja płci

 

W świetle przepisów tranzycja obejmuje ustalenie płci metrykalnej oraz jej uzgodnienie i danych osobowych we wszystkich rejestrach i dokumentach. Prawne aspekty, jakie się z wiążą z jej zmianą, można omówić w mojej kancelarii w Gdyni.

 

ustalenie płci metrykalnej

 

Wstecz
prawo cywilne prawo karne prawo rodzinne prawo mieszkaniowe mobbing sprawy rozwodowe porady prawne tranzycja płci prawo spadkowe
Siedziba:

ul. Świerkowa 30/2

81-526 Gdynia

Kontakt:

+48 733 272 252

adwokatkochanowski@gmail.com

Dane:

NIP 5842306185

Nr konta 94 1160 2202 0000 0001 0592 9708