Odszkodowania powypadkowe Gdynia

Poszkodowanym w wypadkach m.in. komunikacyjnych czy w pracy przysługuje odpowiednie odszkodowanie powypadkowe. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podmiot odpowiedzialny za wypłacenie świadczenia – ubezpieczyciel, instytucja państwowa, firma czy osoba fizyczna, uchyla się od tego obowiązku. Uprawniony do roszczenia jednak nie jest bez wyjścia – istnieje szereg narzędzi, pozwalających na skuteczne wywalczenie należności.

Jedną z możliwości jest skorzystanie z pomocy mojej kancelarii adwokackiej w Gdyni. Odszkodowania powypadkowe to jedno z wielu działań prawnych, którymi się zajmuję. Klient nie powinien rezygnować z praw, które mu przysługują

Odszkodowania powypadkowe Gdynia

Odszkodowanie Gdynia

Jako specjalista w zakresie takich spraw, świadczę profesjonalną pomoc, pomagając klientom w procesach mających na celu zabezpieczenie ich interesu. Odszkodowanie powypadkowe od ubezpieczyciela czy sprawcy jest prawem pokrzywdzonego. Dlatego warto się o nie starać, nawet jeśli druga strona próbuje ten obowiązek ominąć.

To samo dotyczy wysokości uzyskanego świadczenia. Analiza opinii rzeczoznawcy i lekarza, a także rzetelna interpretacja zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pozwala często wykazać, że otrzymane odszkodowanie powypadkowe było zbyt niskie. Częstą praktyką ubezpieczycieli jest wypłacanie jak najniższej kwoty z zakresu, jaki gwarantuje polisa. Odpowiednia porada prawna pozwala wskazać możliwości, z jakich może skorzystać klient, a udzielenie pełnomocnictwa adwokatowi zapewnia odpowiednie poprowadzenie postępowania odwoławczego.

Jaką pomoc może świadczyć kancelaria w ramach odszkodowań powypadkowych?

polisa ubezpieczeniowa i odszkodowania Gdynia

Po dogłębnym zapoznaniu się z problemem i analizie dokumentów prawnik np. z Gdyni, którego specjalizacją są odszkodowania powypadkowe, zaproponuje określone rozwiązania, przedstawiając przy tym potencjalne scenariusze i kierunki, w jakich może potoczyć się dana sprawa. Jeśli klient zdecyduje się na współpracę, konieczne będzie udzielenie pełnomocnictwa. Dzięki temu adwokat zyskuje prawo do działania w imieniu mocodawcy, w tym:

  • sporządzania odpowiednich dokumentów (np. zgłoszenia szkody),
  • reprezentowania pokrzywdzonego w kontaktach z drugą stroną,
  • podejmowania wszelkich czynności, mających na celu zabezpieczenie interesu interesanta (m.in. występowanie w jego imieniu przed sądem).

Co ważne klient nie musi angażować swojego czasu, co jest często kłopotliwe np. dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Adwokat może wystąpić również, jako obrońca strony, która ma odszkodowanie powypadkowe wypłacić – dotyczy to szczególnie osób wykonujących wolne zawody i posiadających indywidualne polisy odpowiedzialności cywilnej. Wskazanie błędów i nieścisłości w oświadczeniach poszkodowanego, a także próby wyłudzenia nienależnie przysługującego świadczenia pomogą ubezpieczycielowi podjąć właściwą decyzję, a klienta uchronić przed potencjalnym podniesieniem stawki za kolejne umowy OC.

Więcej informacji uzyska się w kancelarii adwokackiej mieszczącej się przy ulicy Świerkowej 30/2. Wizytę można umówić zarówno telefonicznie, jak również za pomocą maila. Chętnie udzielę wszelkich niezbędnych informacji i wskażę dokumenty, jakie należy zgromadzić przed przystąpieniem do sprawy.

Wstecz
prawo cywilne prawo karne prawo rodzinne prawo mieszkaniowe mobbing sprawy rozwodowe porady prawne tranzycja płci prawo spadkowe
Siedziba:

ul. Świerkowa 30/2

81-526 Gdynia

Kontakt:

+48 733 272 252

adwokatkochanowski@gmail.com

Dane:

NIP 5842306185

Nr konta 94 1160 2202 0000 0001 0592 9708