Prawo cywilnePrawo karnePrawo rodzinneWspólnoty mieszkanioweMobbing

Mobbing

Masz prawo do pracy na spokojnych, przejrzystych i uczciwych warunkach.

Praca nie zawsze jest źródłem satysfakcji zawodowej i okazją do realizacji swych planów i ambicji. Agresja słowna, nierówne traktowanie, poniżanie, zastraszanie – to tylko niektóre z form, jakie przybiera zjawisko mobbingu.

Jako prawnik, którego specjalizacją jest prawo pracy, prowadzę sprawy pracowników zarówno z Gdyni, Gdańska i Sopotu, jak i z okolic Trójmiasta, którzy doświadczyli takiego traktowania w firmie. Moim klientom oferuję fachową pomoc i wsparcie na wszystkich etapach obrony ich praw naruszonych mobbingiem – począwszy od zgłoszenia takich praktyk i reprezentacji klienta w toku czynności dokonywanych na skutek zgłoszenia przez pracodawcę, aż po postępowanie przed sądem pracy. Uzyskaj zadośćuczynienie z tytułu dyskryminacji, mobbingu i naruszenia dóbr osobistych w miejscu pracy.

mobbing, pomoc prawna, prawo pracy

Czym jest mobbing?

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy — mobbing to działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Mobbing ma na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jeżeli mobbing wywołał u Ciebie rozstrój zdrowia psychicznego, fizycznego lub doprowadził do rozwiązania umowy o pracę – możesz zażądać od pracodawcy zadośćuczynienia z wyrządzoną krzywdę. Świadczona przeze mnie pomoc prawna to m.in. konsultacje, które umożliwiają przeanalizowanie, czy dana sprawa nadaje się do sądu oraz pozwala dowiedzieć się, jak będzie przebiegało postępowanie.

 

Przykłady mobbingu w miejscu pracy:

 • ciągłe krytykowanie i upominanie
 • przerywanie wypowiedzi lub niedopuszczanie do wypowiedzi
 • krzyk i wulgaryzmy w rozmowie
 • straszenie i pogróżki
 • wyśmiewanie
 • molestowanie seksualne (stworzenie wobec pracownika zastraszającej, wrogiej, poniżającej lub uwłaczającej atmosfery)
 • izolowanie od innych pracowników / nagonka społeczna
 • obarczanie zbyt dużą ilością zadań
 • zlecanie zadań poniżej lub powyżej kwalifikacji
 • odsunięcie od wszelkich zadań i obowiązków.


Sprawy o mobbing w pracy Gdynia

Świadczona przez prawnika reprezentacja klientów w sprawach:

 • Wezwanie do zaprzestania naruszeń – przygotowanie pisma wzywającego pracodawcę do zaprzestania naruszeń praw pracownika.
 • Odszkodowanie – postępowanie sądowe w związku z wystąpieniem mobbingu lub dyskryminacji.
 • Negocjacje i ugoda – negocjacje z pracodawcą w celu wypracowania ugody.

mobbing w pracy - pomoc prawna w Kancelarii Kochanowski

 

Mobbing pomoc prawna Gdyni

Udowodnienie mobbingu jest często sprawą bardzo złożoną. Musisz przemyśleć jakimi dowodami jesteś w stanie poprzeć powództwo oraz koniecznie skonsultuj ten temat z adwokatem. Przedstawi on wszystkie dopuszczone prawem możliwości. Na spotkanie warto ze sobą zabrać m.in. umowę o pracę wraz z aneksami oraz dokumentację medyczną potwierdzającą rozstrój zdrowia wywołany sytuacją zawodową a także inne dowody na to, że zachowanie pracodawcy wykraczało poza ogólnie przyjęte normy. Prawnik, który prowadzi sprawy o mobbing w pracy, ustali i podsumuje stan faktyczny oraz omówi wszystkie istotne kwestie. Służy również wsparciem w przygotowaniu pozwu.

W ramach pomocy prawnej w Gdyni świadczymy również usługi z zakresu: Prawo cywilne Prawo karne Prawo rodzinne Wspólnoty mieszkaniowe

Skorzystaj z pierwszej bezpłatnej rozmowy i przedstaw mi swoją sytuację.

 

Z każdej trudnej sytuacji możemy wspólnie znaleźć korzystne i bezpieczne dla Ciebie rozwiązanie.

Wsparcie dobrego adwokata to często najlepsze co możesz dla siebie zrobić.

Wsparcie_dobrego_adwokata_to_często_najlepsze_co_możesz_dla_siebie_zrobić
prawo cywilne prawo karne prawo rodzinne prawo mieszkaniowe mobbing sprawy rozwodowe porady prawne tranzycja płci prawo spadkowe
Siedziba:

ul. Świerkowa 30/2

81-526 Gdynia

Kontakt:

+48 733 272 252

adwokatkochanowski@gmail.com

Dane:

NIP 5842306185

Nr konta 94 1160 2202 0000 0001 0592 9708