Prawo pracy prawnik Gdynia

Wśród spraw, jakich podejmuje się prowadzona przeze mnie w Gdyni kancelaria adwokacka, znajdują się te z obszaru prawa pracy. Jako profesjonalny prawnik w ramach pomocy prawnej świadczę specjalistyczne porady, prezentując możliwości i konsekwencje poszczególnych opcji, zapewnianych w danej sytuacji przez stosowne przepisy. Ponadto sporządzam odpowiednie dokumenty – pozwy, odpowiedzi na pisma procesowe etc., a także reprezentuję klienta na każdym etapie postępowania.

 

Jakiego obszaru dotyczy prawo pracy?

Nazwa „Prawo pracy” obejmuje wszelkie normy związane ze stosunkiem pracy, dotyczące prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ich źródło stanowi przede wszystkim Kodeks Pracy, ale przepisy z tego zakresu znajdują się też w innych ustawach i rozporządzeniach, układach zbiorowych pracy, regulaminach wewnętrznych i statutach konkretnych jednostek. Co istotne – o uprawnieniach i obowiązkach obu stron, według przepisów ww. kodeksu, można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy są one w stosunku pracy, tj. osoby wykonujące konkretne zadania są zatrudnione na podstawie właściwej umowy (wyłączając te zawarte w kodeksie cywilnym).

Jako prawnik, którego specjalizacją jest prawo pracy, uczestniczyłem w licznych procesach z tego obszaru, w tym m.in. w sprawach dotyczących mobbingu. To niedozwolone działania zwykle ze strony osoby postawionej wyżej w hierarchii pracowniczej lub na tym samym poziomie względem konkretnego pracownika czy określonej grupy zatrudnionych. Należą do nich m.in. takie zachowania jak:

  • umniejszanie kompetencjom,
  • słowna i fizyczna agresja wobec nękanego,
  • ośmieszanie.

Więcej informacji o tym, co traktuje się jako mobbing, udzieli prawnik kancelarii adwokackiej doświadczonej w takich sprawach.

 

Co można zrobić, gdy w miejscu zatrudnienia łamane jest prawo pracy?
Prawo pracy - prawnik Gdynia

Zawsze należy reagować w sytuacji, gdy jest się ofiarą mobbingu lub doszło do jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów zawartych w KP czy aktach pokrewnych. Zawiłość prawa pracy jednak sprawia, że może okazać się potrzebna pomoc wykwalifikowanego prawnika. W Gdyni działają różne kancelarie adwokackie udzielające wsparcia w przypadku takich problemów. Wśród nich znajduje się ta, którą prowadzę przy ulicy Świerkowej 30/2.

Wstecz
prawo cywilne prawo karne prawo rodzinne prawo mieszkaniowe mobbing sprawy rozwodowe porady prawne tranzycja płci prawo spadkowe
Siedziba:

ul. Świerkowa 30/2

81-526 Gdynia

Kontakt:

+48 733 272 252

adwokatkochanowski@gmail.com

Dane:

NIP 5842306185

Nr konta 94 1160 2202 0000 0001 0592 9708