Prawo cywilnePrawo karnePrawo rodzinneWspólnoty mieszkanioweMobbing

Prawo cywilne

Wszędzie tam, gdzie potrzebujesz wsparcia w obszarze życia codziennego.

Prawo cywilne to jedna z najobszerniejszych i najbardziej złożonych dziedzin prawa. Wsparcie w tym zakresie oferuje kancelaria w Gdyni. Z zasadami i przepisami, które warunkują zasady życia społecznego, wynikającymi bezpośrednio z prawa cywilnego spotykamy się każdego dnia. Czasami dochodzi do sytuacji, gdzie z ich egzekwowaniem nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami. Wówczas przydać się może pomoc prawna adwokata specjalizującego się np. w sprawach spadkowych czy odszkodowaniach powypadkowych i innych.

Wiedza jest istotna, ale to doświadczenie praktyczne często przeważa nad ostatecznym wyrokiem sądowym w zakresie prawa cywilnego. Nawet w przypadku najtrudniejszych spraw, doświadczony adwokat potrafi znaleźć rozwiązanie lub chociaż częściowo załagodzić konsekwencje popełnionych błędów zgodnie z tym, co dopuszcza prawo spadkowe czy inne.

 

Sprawy spadkowe

W tym przypadku adwokat prowadzący sprawy spadkowe, oferuje klientom wsparcie w zakresie m.in. stwierdzenia nabycia mienia spadkodawcy na podstawie ustawy lub testamentu. Pomoc prawnika obejmuje też dział spadku, zachowek, podział majątku spadkowego. Świadczy on również porady prawne dotyczące np. zabezpieczenia majątku po śmierci.

 

Odszkodowania

Naszym klientom zapewniamy pomoc prawną w każdej sprawie o odszkodowanie prowadzonej przeciwko:

 • zakładom ubezpieczeń,
 • organom administracji państwowej,
 • instytucjom finansowym,
 • podmiotom gospodarczym,
 • osobom fizycznym.

Jedną z naszych specjalizacji są odszkodowania powypadkowe związane z następującymi sytuacjami:

 • zdarzenia komunikacyjne, losowe czy mające miejsce w pracy,
 • błędy lekarskie,
 • śmiercią bliskiej osoby

Osoby poszkodowane mają prawo do tego, aby uzyskać godne świadczenie ze strony sprawców szkód oraz ubezpieczycieli.

 

Pomoc i porada prawna

Świadczona przez adwokata w Gdyni pomoc w zakresie prawa cywilnego obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych
 • analizy i opinie prawne
 • tworzenie umów cywilnoprawnych (umowy najmu, umowy o pracę, umowy o dzieło, umowa dzierżawy, wypowiedzenia, wezwania do zapłaty, testamenty)
 • przygotowywanie dokumentów procesowych do rozprawy i odwoływanie się od decyzji Sądu (pozwy, odpowiedzi na pozew, wnioski w postępowaniu, apelacje, sprzeciwy od wyroków zaocznych i środków odwoławczych)
 • dochodzenie roszczeń i windykacja należności
 • negocjacje i ugody w sporach cywilnych
 • egzekwowanie nienależytego wykonania umów

 

prawo cywilne, porady prawne

 

Poza poradami prawnymi adwokat oferuje także pomoc na każdym etapie postępowań przedsądowych i sądowych. Zapewnia reprezentację klientów w sprawach:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia w sporze z pracodawcą, instytucją medyczną, firmą ubezpieczeniową
 • wypadki komunikacyjne,
 • szkody na osobie lub mieniu
 • zapłaty
 • darowizny
 • zasiedzenia / eksmisje
 • zniesienie współwłasności
 • ochrona własności
 • ochrona dóbr osobistych
 • ustanowienie służebności
 • ustalenie płci i korekta płci metrykalnej

Jednym z kluczowych obszarów prawa cywilnego jest prawo rodzinne. Reprezentowanie klientów w obszarze spraw rozwodowych, alimentacyjnych, podziale majątku czy prawach rodzicielskich i kontaktów z dzieckiem – ZOBACZ ZAKRES PRAWA RODZINNEGO

Świadczymy również usługi z zakresu: Prawo karne, Prawo rodzinne, Wspólnoty mieszkaniowe, Mobbing

 

Z każdej trudnej sytuacji możemy wspólnie znaleźć korzystne i bezpieczne dla Ciebie rozwiązanie.

Wsparcie dobrego adwokata to często najlepsze co możesz dla siebie zrobić.

Wsparcie_dobrego_adwokata_to_często_najlepsze_co_możesz_dla_siebie_zrobić
prawo cywilne prawo karne prawo rodzinne prawo mieszkaniowe mobbing sprawy rozwodowe porady prawne tranzycja płci prawo spadkowe
Siedziba:

ul. Świerkowa 30/2

81-526 Gdynia

Kontakt:

+48 733 272 252

adwokatkochanowski@gmail.com

Dane:

NIP 5842306185

Nr konta 94 1160 2202 0000 0001 0592 9708